Typografisch Karakter

In dit persoonlijke onderzoek deed ik een zoektocht naar ‘het karakter van karakters’. Na verschillende vormexperimenten besloot ik om zelf drie lettertypen te ontwerpen aan de hand van drie basisbegrippen: essentie, signatuur en het woord karakter zelf. Elke letter is ontworpen met dit basisbegrip als uitgangspunt.

Het eindresultaat is een boek waar de drie lettertypen telkens in detail en in totaaloverzicht getoond worden.

ArtEZ    |    2012-2013