Ik ben mijn verleden

In deze academieopdracht stond een filosofisch thema centraal: ‘de geschiedenis van mijn denken.’ In hoeverre bepaalt je afkomst je blik op de wereld en daarmee je identiteit?

Ik visualiseerde dit thema door speelblokken uit mijn jeugd te gebruiken als bouwstenen voor een typografisch beeld. Het eindresultaat is daarmee een verwijzing naar mijn eigen jeugd en dus mijn identiteit.

ArtEZ    |    2014