Het Groene Kompas

Het Groene Kompas is een reflectietool voor duurzame ontwikkeling, ontwikkeld in samenwerking met het Nordwin College, het Wellantcollege, Oberon en Wageningen University. Door middel van het Groene Kompas kunnen docententeams binnen het (v)mbo per deelonderwerp aangeven in hoeverre zij werken met duurzame innovatie. Daarnaast kunnen zij een ambitie vaststellen om voor de volgende sessie behaald te hebben. Deze behaalde resultaten en vastgestelde ambities kunnen opgeslagen worden in een resultaatoverzicht.

Bij Saus! Digitale Producties ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van het logo en de vormgeving van de volledige website.

Bekijk de tool online op: www.hetgroenekompas.nl

Saus! Digitale Producties    |    2017